Junior Træning

Træningstider

Juniortræning torsdag kl. 17.00 – 20.00

Trænere: Tue Ernst Nielsen & Frederikke Bondo

Bådførere: Nanna Rybka Ungermand & Morten Larsen


Begyndertræning

Opstart på 1 og 2 ski på bom

Torsdage 16-17

Trænere: Clara Larsen & Josefine Larsen

Bådfører: Matias Larsen


Vagtordning

Tirsdag kl. 18.00 - 20.00

Onsdag kl. 19:00 - 21:00

Torsdag kl. 20.00 - 22.00

Du kan se vagtplanen i kalenderen.


Periode

Juniortræningen starter op i løbet af maj og kører ugentligt hele sommeren til og med medio september (afhængigt af vejret). Træningen vil have det mål at forbedre deltagernes teknik og præstationer. På enkelte træningsdage vil der være mulighed for at få optaget træningen på klubbens digitale videokamera, hvorefter løbet analyseres sammen med træneren.